Klikněte pro přehrání

Dokumentace

 

úvodní dopis pro rodiče s přihláškou

• list účastníka

• lékařský posudek

• zdravotní dotazník

• doporučený seznam věcí

• řád školy v přírodě

V případě zájmu Vám výše uvedenou dokumentaci spojenou se školou
v přírodě včas dodáme.

<